Комунальне некомерційне підприємство "Тячівська районна лікарня" 
                               Тячівської міської ради Закарпатської області
                                                                    офіційний сайт
                          (03134) 3-20-57, 3-22-03 факс:  @  01992682@mail.gov.ua   ks@тячів-рл1.укр   
                                                Гаряча лінія"   0987621168 (приймальне відділення)

Положення про апарат управління КЗ «Тячівська  районна  лікарня №1»

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

   КЗ «Тячівська районна лікарня №1» є центральною ланкою в системі надання лікувально-профілактичної допомоги населенню району і являє собою комплекс лікувально-профілактичних закладів, організаційно і функціонально пов'язаних між собою, функціонує з метою інтеграції та ефективного використання сил і засобів лікувально-профілактичних закладів району для досягнення найкращих кінцевих результатів  в наданні медичної допомоги. 
  Апарат управління КЗ «Тячівська районна лікарня №1» підпорядковується безпосередньо начальнику відділу охорони здоров'я Тячівської РДА, діючому на основі єдиного керівництва у відповідності зі Статутом і Положенням про КЗ «Тячівська  районна лікарня №1». 
 Головний лікар виражає інтереси держави і трудового колективу, призначається наказом начальника відділу охорони здоров'я райдержадміністрації за поданням  голови  райдержадміністрації та за погодженням  сесії  районної  ради.

   Заступники  головного лікаря, завідувачі відділень призначаються і звільняються з посади  наказом головного лікаря за погодження начальника відділу охорони здоров’я.  Кандидати на посади завідувачів структурно-функціональних підрозділів (відділів, відділень, кабінетів) підбираються із числа кваліфікованих лікарів, атестованих не нижче І-ої кваліфікаційної категорії по спеціальності, які пройшли підготовку по організації і управлінню охорони здоров'я. Керівники структурно-функціональних підрозділів можуть бути достроково звільнені з займаної посади головним лікарем, на основі рішення трудового колективу відповідного підрозділу.
   На посаду головного лікаря, його заступників по медичним розділам роботи назначаються кваліфіковані лікарі, атестовані не нижче І-ої кваліфікаційної категорії, які пройшли підготовку по організації і управлінню охорони здоров'я, зі стажем роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.
   Штатний розпис апарату управління в цілому, так і структурно-функціональних підрозділів, затверджується начальником відділу охорони здоров'я Тячівської райдержадміністрації.

ЗАВДАННЯ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ

   Формування цілей, напрямів, міроприємств і координація діяльності закладу по повному і своєчасному наданню кваліфікованої медичної допомоги населенню, забезпеченню гарантованості і доступності для всіх верств населення, ефективному використанню кадрових, матеріальних, фінансових ресурсів та наукового потенціалу, спрямованих на покращення здоров'я населення з використанням можливостей, закладених в діючі моделі районної системи охорони здоров'я.
    Організаційно-методичне керівництво міроприємствами по:
- удосконаленню з питань охорони материнства та дитинства.
- забезпеченню проведення заходів, що направлені на підвищення рівня медичної допомоги працюючих  і якості  лікарсько-трудової експертизи в комплексі міроприємств по зниженню захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;
- інтенсифікації лікувально-діагностичного процессу;
- розвитку і вдосконаленню спеціалізованих видів медичної допомоги населенню;
- втіленню в практику роботи закладу сучасних методів профілактики і лікування хворих на основі досягнень науки і техніки, передового досвіду;
- проведенню комплексу медичних і соціальних міроприємств, направлених на зміцнення здоров'я населення, утвердження здорового способу життя, збільшення тривалості активного довголіття;
- удосконаленню та втіленню нових управлінських підходів в практиці.
    Організація міроприємств по підвищенню кваліфікації кадрів, удосконаленню матеріально-технічної бази, соціального розвитку колективу.
    Організація інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

СТРУКТУРА АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ

Головний лікар КЗ»Тячівська  районна лікарня  №1»;
Заступники головного лікаря:
Заступник головного лікаря з лікувальної роботи;
Заступник головного лікаря з питань охорони материнства та дитинства;
Заступник головного лікаря з медсестринства.
Відділи апарату управління:
Діловод;
Медичний статистик;
Бухгалтерія;
Юрисконсульт.
Позаштатні управлінські структури:
Медична рада районної лікарні №1;
Рада медичних сестер;
Комісія по експертизі непрацездатності.
Штаб МСЦО та НС
Керівники громадських організацій і формувань.

 СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ
 В АПАРАТІ УПРАВЛІННЯ

   Головному лікарю безпосередньо підпорядковані:
   Заступники головного лікаря:
  - заступник головного  лікаря з лікувальної роботи;
  - заступник головного  лікаря  з питань охорони материнства та дитинства;
  - заступник головного лікаря з медсестринства;
    Завідувачі відділень та кабінетів.
    Завідувач господарською частиною.
    Юрисконсульт.
    Працівники відділу матеріально – технічного забезпечення.
    Інженерно – технічного  працівники.
    Фахівець з питань цивільного захисту.
    Механік  гаража.

  Заступнику головного лікаря з лікувальної роботи - безпосередньо підпорядковані:
   - завідувачі відділеннями, кабінетами;
   - провізор;
   - фармацевт;
   - лікар – дієтолог.

  Заступнику  головного лікаря з питань охорони материнства та  дитинства -  безпосередньо підпорядковані:
   - завідувач пологовим відділенням;
   - завідувач гінекологічним відділенням;
   - завідувач дитячим відділенням.

  Заступнику головного лікаря з медсестринства – безпосередньо підпорядковані:
   - старші сестри медичні,молодші медичні спеціалісти та  молодший медичний персонал.